Szkoła Podstawowa w Stołpiu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Stołpie 11
22-151 Stołpie
82 569 72 25
stolpie@poczta.onet.pl

Rekrutacja

Ruszyła rekrutacja  na rok szkolny 2024/2025!

REKRUTACJA DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO KROK PO KROKU

Jak zapisać dziecko na naszego oddziału  przedszkolnego? To bardzo proste. Wystarczy wypełnić wniosek, którego wzór stanowi załącznik do:

Zarządzenie Wójta Gminy Chełm z 7 lutego 2024 r.

Wniosek ten można pobrać stąd  lub przyjść do szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 i wziąć druk, który będzie czekał przy wejściu głównym lub od 7.00 - 15.00 albo zajrzeć do sekretariatu, wtedy można wszystkiego dowiedzieć się u źródła, czyli  dyrektor szkoły Małgorzaty Mielniczuk.

WNIOSEK DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Uwaga! Jeżeli chcą Państwo zwiększyć szanse swojego dziecka na przyjęcie do  oddziału przedszkolnego i spełniacie jeden lub kilka z warunków, to należy zaznaczyć je we wniosku i złożyć właściwe oświadczenie/nia.   Wzory tych oświadczeń również mamy dla państwa tutaj, do wydruku albo w szkole.   

ZAŁĄCZNIK 1 
(wielodzietność rodziny kandydata)

1. Wychowuje się w Państwa rodzinie troje i więcej dzieci ZAŁĄCZNIK 1. 

ZAŁĄCZNIK 2 
(samotne wychowywanie dziecka)

2. Jest Pani/Pan samotnym rodzicem - ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3 
(zatrudnienie/gosp./dział./nauka)

3. Rodzice/ rodzic pracują, mają gospodarstwo lub sie uczą - ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4 
(rodzeństwo kandydata w przedszkolu)

4. Rodzeństwo kandydata jest już naszym wychowankiem  - ZAŁĄCZNIK 4

Teraz wystarczy przynieść dokumenty do szkoły. Mamy tylko 50 miejsc  w dwóch oddziałach przedszkolnych, więc warto się pośpieszyć!  Zapraszamy!

Zarządzeniu Wójta Gminy Chełm 
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo również w :   

Służymy pomocą pod numerem telefonu:   

 +48 82 569 72 25

REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY KROK PO KROKU

Jak zapisać dziecko  do klasy pierwszej? Są dwie drogi. 
1. Kandydat/ka mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej - Curie, czyli w jednej z tych miejscowości: Henrysin, Janów, Józefin, Nowosiółki, Nowosiółki - Kolonia nr 1 do nr 9 włącznie i od nr 13 do nr 65 włącznie, Podgórze, Stołpie, Tytusin. (ZGŁOSZENIE)
2.  Kandydat/ka nie mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej - Curie, ale che zostać uczniem/uczennicą naszej szkoły. (WNIOSEK)
Wystarczy wypełnić  jeden z dwóch dokumentów, którego wzory stanowią załącznik do:

Zarządzenia Wójta Gminy Chełm
 ​ z dnia 7 lutego 2024 r. 

Odpowiednie dokumenty  można pobrać stąd  lub przyjść do szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 i wziąć druk, który będzie czekał przy wejściu głównym lub od 7.00 - 15.00 albo zajrzeć do sekretariatu, wtedy można wszystkiego dowiedzieć się u źródła, czyli  dyrektor szkoły Małgorzaty Mielniczuk.

KANDYDAT /KA Z OBWODU

Wystarczy zgłosić dziecko na druku zgłoszenia i wypełnić załącznik, potwierdzający miejsce zamieszkania. Dziecko z obwodu przyjmowane jest z automatu.  

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ Oświadczenie o miejscu zamieszkania

KANDYDAT /KA  SPOZA OBWODU

Wystarczy  wypełnić wniosek :

WNIOSEK (przyjęcie do klasy 1)

Uwaga! Jeżeli chcą Państwo zwiększyć szanse swojego dziecka na przyjęcie do  naszej szkoły i spełniacie jeden lub kilka z warunków, to należy zaznaczyć je we wniosku i złożyć właściwe oświadczenie/nia.   Wzory tych oświadczeń również mamy dla państwa tutaj, do wydruku albo w szkole.   

1. Wychowuje się w Państwa rodzinie troje i więcej dzieci ZAŁĄCZNIK 1. 

ZAŁĄCZNIK 1 
(wielodzietność rodziny kandydata)

2. Jest Pani/Pan samotnym rodzicem - ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 2 
(samotne wychowywanie dziecka)

3. Kandydat uczęszczał wcześniej do oddziału przedszkolnego w naszej szkole - ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 3 
(kandydat uczęszczał do naszego przedszkola)

4. Rodzeństwo kandydata jest już naszym wychowankiem  - ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 4 
(rodzeństwo kandydata w szkole)

Teraz wystarczy przynieść dokumenty do szkoły. W klasie pierwszej może być maksymalnie 25 uczniów, więc warto się pośpieszyć!  Zapraszamy!

Zarządzeniu Wójta Gminy Chełm 
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo również w :   

 +48 82 569 72 25

Służymy pomocą pod numerem telefonu:   

MATERIAŁY ARCHIWALNE