Szkoła Podstawowa w Stołpiu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Stołpie 11
22-151 Stołpie
82 569 72 25
stolpie@poczta.onet.pl

Rekrutacja

Ruszyła rekrutacja  na rok szkolny 2023/2024!

Zapraszamy do naszej szkoły dzieci od 3 roku życia (dobrze radzące sobie z samoobsługą).
Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczą się i bawią w salach z osobnym wejściem, mają do dyspozycji plac zabaw, salę zabaw, salę gimnastyczną oraz magiczne dywany. 
Uczniowie od klasy I mają zapewnione bezpieczne i przyjazne warunki do nauki oraz zabawy oraz możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej, pracującej do godz. 16.15.  W czasie dowozu wszyscy uczniowie są objęci opieką.
Zapisy uczniów odbywają się w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00.

 (informacja tel. 82 569 72 25). Zachęcamy do pobrania druków wniosków ze strony lub bezpośrednio z  placówki (druki są wyłożone przy wejściu głównym).  
Zapisu do szkoły dokonują rodzice / prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego dane dziecka (np. odpis aktu urodzenia) dokumenty do wglądu. 
WAŻNE: Wniosek powinien być podpisany przez oboje rodziców, w przypadkach szczególnych prosimy o kontakt bezpośrednio ze szkołą. 
Mamy tylko po 25 miejsc w dwóch grupach, więc kolejność zgłoszeń ma również znaczenie. 
Rekrutacja trwa do 20 marca 2023 r. Dzieci zgłoszone po tym terminie, wpisywane są na listę rezerwową. 
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 dotyczy roczników od 2020.