Szkoła Podstawowa w Stołpiu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Stołpie 11
22-151 Stołpie
82 569 72 25
stolpie@poczta.onet.pl

Rada Rodziców

UBEZPIECZENIE

WPŁATY TYLKO NA KONTO

 

Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego
PAKIET OŚWIATA