Szkoła Podstawowa w Stołpiu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Stołpie 11
22-151 Stołpie
82 569 72 25
stolpie@poczta.onet.pl

Poczet dyrektorów

Małgorzata Mielniczuk  

Dyrektor od 2019 roku. 
Dzięki działaniom Pani Dyrektor, w trudnym czasie trwania pandemii i zawieszenia zajęć stacjonarnych, udało się skutecznie zorganizować naukę zdalną. 
Przeprowadzono remont sal oddziałów przedszkolnych. 
Powstał również nowoczesny gabinet pielęgniarki. Doposażono gabinet pedagoga, salę chemiczną, bibliotekę i salę komputerową. 
Zmodernizowany został sprzęt komputerowy. Obecnie w każdej z klas można korzystać z Internetu, w tym z OSE. 
Szkoła zyskała również nowe ogrodzenie.   

  Hanna Elak 

 Dyrektorka w latach 2009- 2019. 
W 2010 rozpoczęto kolejną modernizację i przebudowę szkoły. 
W tym czasie powstaje też plac zabaw, wielofunkcyjne boisko oraz parking. 
W 2014 roku nastąpiło nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej- Curie. Od tego czasu szkoła posiada sztandar i hymn. 
W tym czasie zrezygnowano też z dziennika papierowego na rzecz elektronicznego.
Uczniowie i nauczyciele po raz pierwszy wzięli udział w realizacji programu Erasmus +.

  Danuta Sadkowska 

Dyrektorka w latach 1991- 2009. 
W 2002 roku powstał Zespół Szkół w Stołpiu, w składa którego wchodziło gimnazjum, szkoła podstawowa i oddział przedszkolny. 
W tym czasie podjęto decyzję o zmodernizowaniu szkoły i budowie nowoczesnej sali sportowej. 
Sala sportowa została oddana do użytku 16 września 2005 roku.  

Alicja Michalska 

 Dyrektorka w latach 1970- 1991. 
W 1987 roku następuje reorganizacja i modernizacja szkoły oraz przebudowa piętra. 
Założono też centralne ogrzewanie i podłączono bieżącą wodę.  
Zbudowano kotłownię i powiększono piętro, dzięki czemu szkoła powiększyła się o trzy nowe sale, bibliotekę i gabinet dyrektora.  

Stanisława​ Dziedzic 

  Dyrektorka w latach 1939 do 1970. W czasie trwania II wojny światowej, mimo restrykcji ze strony okupantów, szkoła nie została zamknięta. 
W roku szkolnym 1950/1951 placówka staje szkołą zbiorczą, liczącą 131 uczniów. 
W 1958 roku z inicjatywy Pani Stanisławy Dziedzic oraz rodziców, powołano Komitet Budowy Szkoły. 
Dzięki tym działaniom powstał budynek nowej szkoły.   

  Maria Hebdowska  

  Dyrektorka szkoły podstawowej w latach około 1918  do 1939 roku. Była to na początku szkoła czteroklasowa, później pięcioklasowa. Od 1924 roku jest to już szkoła sześcioklasowa. W tym roku wprowadzono też jednolity ubiór uczniów. W 1935 roku założono spółdzielnię uczniowską ,,Przyszłość”.  Ze względu na wielonarodowość społeczeństwa, zamieszkującego te tereny, do szkoły uczęszczały dzieci polskie, żydowskie, niemieckie i ukraińskie.  W tym czasie zajęcia odbywały się w dwóch salach, jedna sala była w budynku szkolnym, druga wynajęta była u pani Marii Ulrych. Od 1932 roku szkoła ma już cztery sale lekcyjne. W 1939 roku Pani Dyrektor Hebdowska wyjechała do Lwowa, gdzie prawdopodobnie została aresztowana. Dalsze jej losy są nieznane.    

  Maria Kwiatoszówna 


 Pierwsza dyrektor polskiej szkoły w Stołpiu. Według informacji uzyskanych ze starej kroniki szkolnej, była dyrektorem od roku około 1915. Była to najprawdopodobniej szkoła jednoklasowa, z jednym nauczycielem, który pełnił też funkcję kierownika.