Szkoła Podstawowa w Stołpiu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Stołpie 11
22-151 Stołpie
82 569 72 25
stolpie@poczta.onet.pl

Historia Szkoły w Stołpiu

Początki szkoły w Stołpiu sięgają roku 1905, kiedy założono jednoklasową szkołę rosyjską. Po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. szkoła rozwija się i funkcjonuje jako szkoła trzyklasowa. Od roku szkolnego 1921/22 następuje reorganizacja i w 1932 r. szkoła już posiada sześć klas. 

Po II wojnie światowej szkoła, gromadząc coraz więcej dzieci, staje się w roku 1950/51 szkołą zbiorczą. Ponieważ warunki funkcjonowania były trudne, gdyż ocalała tylko 1 sala lekcyjna, dlatego w 1958 r. założono Komitet Budowy Szkoły i powstała nowa szkoła. Zostaje oddana do użytku szkoła licząca 6 sal lekcyjnych, pracownię techniczną, salę ze sceną do występów, a na piętrze mieszkania dla kierowniczki i nauczycieli. 

W 1987 r. następuje kolejna reorganizacja i modernizacja szkoły oraz przebudowa piętra. Założone zostało centralne ogrzewanie, doprowadzono bieżącą wodę, wybudowano kotłownię, położono parkiety, powiększono piętro, dzięki czemu szkoła wzbogaciła się o 3 nowe klasy, bibliotekę i gabinet dyrektora. W 2002 r.  utworzono gimnazjum i powstał zespół szkół. Rezultatem tych decyzji było zmodernizowanie szkoły i budowa nowoczesnej sali sportowej. 

Od maja 2010 r. rozpoczęła się kolejna modernizacja szkoły. Następnie powstał plac zabaw, Orlik, parking. 10 października 2014 roku nadano Zespołowi Szkół imię Marii Skłodowskiej – Curie, który w związku reformą edukacji został przekształcony w szkołę podstawową, gdzie swoje miejsce mają również oddziały przedszkolne.  W roku szkolnym 2013 uczennica gimnazjum została stypendystką "Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015". 

W szkole podejmowanych jest szereg inicjatyw: utworzono drużyny harcerską i zuchową, uczniowie wzięli udział w programie Erasmus+. Zrealizowano projekt "Wzmocnij swoje otoczenie", w porozumieniu z PSE. Szkoła dwukrotnie przystępowała, z sukcesem wygrywając Ogólnopolski Program Pajacyk.  Pozyskane zostały fundusze z Programu Aktywna Tablica oraz sprzęt multimedialny jako wygrana w projekcie "E-odnawialne źródła energii Lubelszczyzny”. Szkoła cyklicznie przystępuje do projektów: Program dla szkół, gdzie uczniowie klas młodszych otrzymują owoce lub przetwory owocowe i mleko, Trzymaj Formę, Sprzątanie Świata, Narodowe Czytanie.  Nauczyciele podejmują się działań innowacyjnych: „Matematyka w praktyce, czyli – po co ja się tego uczę?” – stosowanie zintegrowanej wiedzy w praktyce, „Kolorowa ortografia” – zapamiętywanie przez kolorowanie, „Dołącz do gry!” Gamifikacja na lekcjach języka angielskiego, „Z miłości do książki”, „Podróże małe i duże”, „Kulinarne przygody z Kangurzycą Zosią”, „Symbole chemiczne znam – chemię w jednym palcu mam” –utrwalenie i rozwijanie umiejętności na zajęciach chemii.  Prężnie działa wolontariat oraz Samorząd Uczniowski, biblioteka szkolna, prowadzone są zajęcia świetlicowe. 

Podejmowanych jest szereg działań poprawiających bezpieczeństwo w czasie dowozów oraz pobytu uczniów w szkole, w tym systematycznie poprawiana jest dostępność. Stale powiększa się księgozbiór o nowe pozycje literatury dziecięcej i młodzieżowej. 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła pozyskała środki na zakup nowości z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Szczególną troską objęci są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym zespołem Aspergera, poważnymi chorobami przewlekłymi, w trudnej sytuacji życiowej oraz przejawiający szczególne uzdolnienia. Utworzony i wyposażony w pomoce dydaktyczne został gabinet pedagoga.  

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole zrealizowano projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej "Re Memory. Multimedialne Historie Lokalne”.  Organizowane są konkursy szkolne oraz gminne. Prowadzona jest działalność profilaktyczna w celu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym również od internatu.  

W pandemii COVID 19, szkoła podjęła szereg działań związanych z wdrożeniem procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, a w czasie ograniczenia funkcjonowania placówek, sprawnie przechodząc z nauki stacjonarnej na zdalną. 

W szkole bardzo istotne miejsce ma budowanie pozytywnych relacji, atmosfery życzliwości, dialogu i zrozumienia, co umożliwia skuteczne reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość oraz wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

WIEŻA W STOŁPIU OK
ROKU 1912
STARY BUDYNEK SZKOŁY OK. ROKU 1948
KLASA VII   ROK SZKOLNY 1951/52
BUDOWA NOWEJ SZKOŁY 1959 ROK
5 maja  1959 r.
15 maja  1959 r.