Obrazek

Zasady dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej

Zasady dotyczące organizacji konsultacji

Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej –Curie

w  trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.