Obrazek

W kwietniu 2015r. uczniowie klas pierwszych gimnazjum poznawali historię na żywo. Obiektem ich badań była zabytkowa wieża z XII -XIII  wieku, znajdująca się w naszej miejscowości. W czasie lekcji terenowej analizowano cechy stylu romańskiego w architekturze, w którym to stylu wieża jest zbudowana. Wyniki swoich obserwacji przedstawili graficznie w pracach, które podsumowała następnie wystawa zorganizowana w szkole.