Obrazek

WIZYTA NA UKRAINIE

          -Szczyro djakuju-

Nasza szkoła otrzymała zaproszenie od Wójta Gminy Dubove w powiecie kowelskim z Ukrainy, celem poznania działań gminy w zakresie oświaty i pracy szkoły. W dniu 7 listopada 2014 r. delegacja sześciu nauczycieli wraz z dyrektorem szkoły Hanną Elak odwiedziła Gminę oraz szkołę w Dubove na Ukrainie. Zostaliśmy życzliwie przyjęci, zwiedziliśmy zasoby urzędu i szkoły, a następnie ukraińscy nauczyciele różnych dyscyplin naukowych zaprezentowali swój dorobek dydaktyczno-wychowawczy. Pokazano w formie prezentacji multimedialnych realizację projektów edukacyjnych z zakresu matematyki, fizyki, chemii i przyrody oraz przedstawiono metody pracy z uczniami na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej. Spotkanie z nauczycielami i dyrektorami zakończyło się dyskusją i wymianą doświadczeń                       w zakresie organizacji pracy w szkole. Tłumaczem była p. Ewa Tywoniuk – nauczyciel języka rosyjskiego w Zespole Szkół w Stołpiu oraz psycholog szkoły w Dubove, znający język polski.

           Kolejnym punktem wizyty był udział w regionalnym ,,Jarmarku” przygotowanym przez uczniów, rodziców i nauczycieli odwiedzanej szkoły oraz pracowników urzędu gminy.

           Na zakończenie odwiedziliśmy wraz z wójtem i dyrektorem oraz przedstawicielami nauczycieli Polski Cmentarz w Kowlu. Zapaliliśmy symboliczne znicze na grobach polskich żołnierzy.

           Dziękujemy za umożliwienie dokonania analizy organizacji pracy szkoły, wymianę doświadczeń na gruncie oświaty i wychowania, a przede wszystkim za okazaną życzliwość i atmosferę sprzyjającą dalszej efektywnej współpracy.