Obrazek

INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rada Rodziców organizuje możliwości ubezpieczenia dziecka w szkole. Oferta w załączniku.

Osoby zdecydowane prosimy o wpłatę w czasie zebrania z Rodzicami.

Ubezpieczenie Pakiet OŚWIATA.

Grupowa forma ubezpieczenia dla Szkoły Podstawowej w Stołpiu.

Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody Pakiet OŚWIATA.

Kontakt do przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej.