Obrazek

Wycieczka do „STAJNI W SADZIE”

Dnia 23 września 2016 r., klasa V Szkoły Podstawowej ze Stołpia, uczestniczyła w zajęciach plenerowych, w ramach Projektu Ekologicznego, pod opieką wychowawcy klasy Pani Doroty Strzeleckiej i Pani Ewy Koziny – pedagoga szkolnego.

W ramach zajęć plenerowych uczniowie zwiedzili Stajnię w Sadzie, w miejscowości Staw. Podczas zajęć uczniowie wysłuchali pogadanki na temat hodowli koni, mieli możliwość próby jazdy konnej. Właścicielka stajni przygotowała szereg atrakcyjnych konkurencji sportowych, mających na celu wzbudzenie u uczniów zdrowej rywalizacji oraz integracji grupy rówieśniczej. Odbył się również sprawdzający  konkurs wiedzy na temat życia i hodowli koni. W konkursie uczniowie wykazując się szeroką wiedzą mieli możliwość pozyskania atrakcyjnych nagród.

Uwieńczeniem atrakcyjnego pobytu było przygotowane przez organizatorów dużego ogniska przy , którym uczniowie i opiekunowie śpiewali i piekli kiełbaski.