DZIEŃ SPRZĄTANIA ŚWIATA

14 września 2012 r.

Akcja Sprzątania Świata 14 września 2012 r.

 

„Kocham, lubię, szanuję…. nie śmiecę”

 

Akcja Sprzątania Świata jest międzynarodową kampanią odbywającą się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej. Krajowym koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.

Nasza szkoła również aktywnie się do niej włączyła. Zaopatrzeni w worki

 i rękawice dokładnie posprzątaliśmy naszą okolicę z zalegających śmieci. Nie zapomnieliśmy o segregowaniu tego co znaleźliśmy. Koordynatorami akcji w naszej szkole byli p. Magdalena Laskowska i p. Andrzej Hadam.

 

Magdalena Laskowska