Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.               pobierz plik

Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej i postępowania rekrutacyjnego.      pobierz plik

Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej.                                                        pobierz plik

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły.                 pobierz plik

Obrazek

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Stołpiu

na rok szkolny 2017/2018

 

Zapisy uczniów odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00

Informacje na temat rekrutacji uzyskać można pod numerem telefonu 82 569 72 25.

Zapisu ucznia do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego lub zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie dziecka.

Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego, I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018:

 

  Zapisy dzieci i składanie podań przez rodziców/prawnych opiekunów od 1 marca do 30 marca 2017r.

  Podanie informacji o wynikach rekrutacji (wywieszenie list uczniów) 30 kwietna 2017r.

Zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw                 pobierz plik