Regulamin Konkursu Literackiego „Wiersz o książce” dla uczniów Gimnazjum Publicznego - Zespół Szkół w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej – Curie.

 

1.   Konkurs organizowany jest przez ZS w Stołpiu w ramach projektu edukacyjnego „Kto czyta, nie błądzi, czyli dlaczego warto czytać książki?”.

2.  Celem konkursu jest:

l     pobudzenie wrażliwości poetyckiej i wyobraźni uczniów

l     rozwijanie empatii oraz umiejętności dzielenia się własnymi refleksjami

l     kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego

l     wyrażanie myśli i odczuć w formie poetyckiej

Konkurs  adresowany jest dla uczniów klas I – III gimnazjum.

3.     Forma: dowolna postać wiersza.

4.     Prace należy składać do 28 lutego 2017 roku do p. Marzeny Mazurek lub p. Teresy Michalskiej.

 

Jestem książka,

W bibliotece mam mieszkanie.

Bardzo lubię,

Gdy przychodzisz na spotkanie.

Przy mnie możesz świat objechać bez biletu

I na księżyc rozpędzoną mknąć rakietą.

W historyczne, dawne czasy

W mig się przenieść,

Albo w przyszłe, jeśli takie masz życzenie.

Ja uśmiechem swej okładki wciąż Cię witam

I zapraszam, byś otworzył mnie i czytał. (Emilia Jabłońska)