SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS I-VI

Szkoły Podstawowej w Stołpiu

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH, PIERWSZA POMOC MEDYCZNA I NAJCZĘSTSZE WYPADKI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Organizatorzy: POLICJA, PCK i KRUS

 

            Już na początku września – 18.09.2012 r. odbył się w naszej szkole Apel promujący: Zasady bezpiecznego poruszania się na drogach, udzielania pierwszej pomocy medycznej i bezpieczne zachowania podczas prac wykonywanych w gospodarstwach rolnych.  W akcji brali udział uczniowie klas I -VI szkoły podstawowej. Organizatorami apelu była  Wojewódzka Komenda Policji z Lublina, PCK i KRUS. Uczestnicy apelu otrzymali upominki nawiązujące do tematyki pogadanki.