Obrazek

Dnia 20 maja 2015 r. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Stołpiu odbyła się już V Edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przyroda w poezji”, realizowanego w ramach projektu „Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół w Stołpiu”. Ciekawe utwory, piękna recytacja, wzruszenie towarzyszyły uczestnikom i ich opiekunom, bo przyroda to wdzięczny temat dla twórców, ale jak się okazuje także dla uczniów.

      W konkursie wzięło udział 14 uczestników z czterech szkół. Konkurs objął  dwie kategorie, klasy: „O”- III i VI- VI szkoły podstawowej.  Prezentacje utworów oceniała komisja w składzie: pani Iwona Chudoba, pan Stanisław Koszewski i pani Małgorzata Łobejko- poeci z Chełmskiej Grupy Literackiej.

Laureaci:

 Kategoria „O”- III szkoły podstawowej:

I miejsce- Daria Komorowska z ZS w Stołpiu

II miejsce- Hubert Kozieł ZS w Okszowie

III miejsce- Kornelia Radzichowska  ZS w Okszowie

 

Wyróżnienia otrzymały: Zuzanna Nowosad  z ZS w Okszowie i Kamila Baran z ZS w Stołpiu

  

Kategoria IV-VI szkoły podstawowej:

 

I miejsce – Aleksandra Śmigielska Zespół Szkół w Stołpiu

II miejsce- Amelia Kamińska- Zespół Szkół w Stołpiu

III miejsce- Wiktoria Skibińska  Zespół Szkół w  Stołpiu

 

 Wyróżnienia otrzymali: Dawid Bakun z ZS w Stawie i Paulina Semeniuk z ZS w Strupinie Dużym.

 

Nad organizacją i przebiegiem tego konkursu czuwały nauczycielki Zespołu Szkół w Stołpiu: Teresa Michalska, Maria Łuczak, Urszula Kucharska.

                                                                                     Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

                                                                                                          T.M.