III edycja- Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przyroda w poezji”

 

III edycja- Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przyroda w poezji”

 

           Dnia 24 maja 2013 roku w Zespole Szkół w Stołpiu odbyła się 

  III edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przyroda w poezji”, realizowanego

 w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół w Stołpiu”.  Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Wójta Gminy Chełm. Działania organizatorów konkursu, wsparli też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej gm. Chełm.

        W konkursie wzięło udział 18 uczestników z czterech szkół. Konkurs odbył się trzech  kategoriach, klasy: O-III, I-VI szkoły podstawowej i I- III gimnazjum. Prezentacje utworów oceniała komisja w następującym składzie: pani Anna Kieller- nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Chełmie i doradca metodyczny, pani  Małgorzata Deneka-Angel- kierownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych- Oddział Terenowy w Chełmie, pan Mirosław Mysiak - kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej gm. Chełm.

 Laureaci:

       W kategorii  (0-III) szkoły podstawowej:

I miejsce- Wojciech Gościłowicz - Zespół Szkół w Okszowie, opiekun p. Marta Pamulska

II miejsce-  Dominika Przybysz- Zespół Szkół w Żółtańcach , opiekun p. Katarzyna Drob

III miejsce- Kacper Krzywanowski -Zespołu Szkół w Żółtańcach , opiekun p. Katarzyna Adamiec

Wyróżnienie -Katarzyna Kalinowska- Zespół Szkół w Okszowie oraz najmłodsza uczestniczka tego wydarzenia Oliwia Starzyńska z Zespołu Szkół w Stołpiu.

      W kategorii (IV-VI) szkoły podstawowej:

I miejsce- Kinga Stangryciuk- Zespół Szkół w Stołpiu, opiekun p. Teresa Michalska

II miejsce- Iga Cudak- Zespół Szkół w Stołpiu, opiekun p. Teresa Michalska

III miejsce-Magdalena Bukowska- Zespół Szkół w Strupinie Dużym, opiekun p. Agnieszka Rutkowska.

       W kategorii klas gimnazjalnych:

I miejsce- Daria Wróbel- Zespół Szkół w Stołpiu, opiekun p. Teresa Michalska

II miejsce-Mariola Modzelewska- Zespół Szkół w Stołpiu, opiekun p. Teresa Michalska

III miejsce-  Karolina Jęczeń- Zespół Szkół w Okszowie, opiekun p. Małgorzata Poterewicz.

 

     Wszyscy uczestnicy konkursu z ogromnym zaangażowaniem, pięknie i wzruszająco recytowali utwory.  Poezja „przemówiła” w  sposób niezwykły.

    Nad organizacją i przebiegiem tego konkursu czuwały nauczycielki Zespołu Szkół w Stołpiu: Teresa Michalska, Maria Łuczak, Urszula Kucharska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

 

                                                                                                    Teresa Michalska