P DYŻURY ŁĄCZNIK  PARTER  I PIĘTRO  II PIĘTRO SZATNIA
O świetlica                 7.30- 7. 45         E. Bakun
N przed lekcjami        7.45 - 8.00   K. Dąbrowska T. Michalska J. Szulc        KD
I po pierwszej lekcji   8.45- 8.55 J. Szulc E. Tywoniuk M. Laskowska T. Michalska       UK
E po drugiej lekcji     9.40 - 9.50 E. Tywoniuk J. Szulc U. Kucharska I. Szafraniec       EB  
D po trzeciej lekcji    10.35 - 10.50 A. Hadam D. Strzelecka I. Szafraniec E. Bakun   H E
Z po czwartej lekcji   11.35 - 11.45 T. Michalska J. Szulc K. Pruszkowska M.Hadam   MH
I po piątej  lekcji      12.30 - 12.40 K. Pruszkowska A. Hadam   M. Łuczak   A H
A po szóstej lekcji     13.25 - 13.35 J. Szulc D. Strzelecka       T M
Ł po siódmej lekcji   14.20 - 14.30   D. Strzelecka            I SZ
E             M Z
K             KP
  świetlica                  7.30- 7. 45         A. Hadam J Sz
W przed lekcjami         7.45 - 8.00   M.Hadam K. Dąbrowska E.Bakun   D S
T po pierwszej lekcji   8.45- 8.55 I. Szafraniec J. Szulc U. Kucharska K. Dąbrowska   M B
O po drugiej lekcji       9.40 - 9.50 A. Hadam E. Tywoniuk U. Kucharska T. Michalska   E T
R po trzeciej lekcji     10.35 - 10.50 I. Szafraniec M.Hadam E. Tywoniuk E.Bakun   M Ł
E po czwartej lekcji   11.35 - 11.45 A. Hadam  D. Strzelecka M.Hadam K. Pruszkowska   A Ś
K po piątej  lekcji      12.30 - 12.40 D. Strzelecka I. Szafraniec A. Hadam T. Michalska   D K
  po szóstej lekcji     13.25 - 13.35   M. Łuczak E. Tywoniuk          MC
  po siódmej lekcji   14.20 - 14.30                ML
  świetlica                  7.30- 7. 45         K. Dąbrowska     BB
Ś przed lekcjami         7.45 - 8.00   I. Szafraniec E. Tywoniuk M. Laskowska     EJ
R po pierwszej lekcji   8.45- 8.55 M.Hadam E.Bakun J. Szulc T. Michalska  
O po drugiej lekcji       9.40 - 9.50 M. Zabadała T. Michalska U. Kucharska K. Dąbrowska  
D po trzeciej lekcji     10.35 - 10.50 M.Hadam E. Tywoniuk M. Zabadała D. Kaczmarczyk  
A po czwartej lekcji   11.35 - 11.45 M. Laskowska E. Tywoniuk U. Kucharska M. Ciszak  
  po piątej  lekcji      12.30 - 12.40 M. Zabadała I. Szafraniec D. Strzelecka M. Ciszak  
  po szóstej lekcji     13.25 - 13.35   M. Zabadała D. Strzelecka    
  po siódmej lekcji    14.10  - 14.15            
C świetlica                  7.30- 7. 45         D. Strzelecka
Z przed lekcjami         7.45 - 8.00   T. Michalska U. Kucharska K. Dąbrowska  
W po pierwszej lekcji   8.45- 8.55 I. Szafraniec M. Laskowska B .Bloch T. Michalska  
A po drugiej lekcji       9.40 - 9.50 M. Laskowska E. Tywoniuk B .Bloch E.Bakun  
R po trzeciej lekcji     10.35 - 10.50 K. Pruszkowska U. Kucharska T. Michalska E.Bakun  
T po czwartej lekcji   11.35 - 11.45 A. Hadam J. Szulc M.Hadam T. Michalska  
E po piątej  lekcji      12.30 - 12.40 I. Szafraniec D. Kaczmarczyk J. Szulc M. Zabadała  
K po szóstej lekcji     13.25 - 13.35   M. Łuczak M. Zabadała D. Kaczmarczyk  
  po siódmej lekcji   14.20 - 14.30          
  świetlica                  7.30- 7. 45         D. Kaczmarczyk
P przed lekcjami         7.45 - 8.00   M. Laskowska M. Ciszak T. Michalska  
I po pierwszej lekcji   8.45- 8.55 E. Tywoniuk M.Hadam M. Laskowska K. Dąbrowska  
Ą po drugiej lekcji       9.40 - 9.50 E. Tywoniuk M. Ciszak U. Kucharska E.Bakun  
T po trzeciej lekcji     10.35 - 10.50 I. Szafraniec J. Szulc U. Kucharska K. Dąbrowska  
E po czwartej lekcji   11.35 - 11.45 J. Szulc A. Hadam D. Kaczmarczyk M.Hadam  
K po piątej  lekcji      12.30 - 12.40 A. Hadam D. Strzelecka J. Szulc M. Łuczak  
  po szóstej lekcji     13.25 - 13.35   D. Strzelecka A. Hadam    
  po siódmej lekcji   14.20 - 14.30