0a S 0b S I S II S   III   IV S V S        VI S I  gim S II gim  S     III gim   S Świetlica  
                                                                        ZAJ.REWAL   11 Zaj.świetlicowe  
P   14     20   22     23         13  MAT  11 REL 20  WF/J.ROS 3 CHEM 1 MAT 21 GEOG 4      
O   14     20   22     23         13 J.POL 21 J.POL 3 MAT 1 WF   GEOG 4   MAT 11     H E
N   14           20   22     23         13 PRZYR 3 MAT 11 J.ROS /WF 20 GEOG 4 REL 1 J.POL 21     EB
I   14     20 REL  22     23 J.ANG  13  J.ROS  1 WF   PRZYR 3 MAT 11 J.POL 21 REL 4      KD
E   14     20     J.ANG  23  REL   13 WF   PRZYR 3 J. POL 21 REL 11 CHEM 1 TECH 4 Zaj.świetlicowe EJ
D                             REL  20 J.ANG 11 REL 1 J.POL 21 BIOL 3 WF J.ANG 4 Zaj.świetlicowe Zaj.świetlicowe BB
Z                             Szk.Koło Caritas Zaj.dyd.-wyr.z j. pol.   Koło Misyjne 1:2 Zaj.dyd.-wyr.z j. pol.   Koło Teatralne   BIOL 3 HIST 4                  J.ANG WF 1 Zaj.świetlicowe    
I                                                               T M
A                                                           MK
Ł                                                           PB
E                                                             M F
K                                                         UK
                                                   ZAJ.REWAL 11 Zaj.świetlicowe K S
W   14     20   22     23         13 INF 2 J.ANG 3 MAT 11 HIST 4 J.POL 21              J.ROS WF 1     J Sz
T   14     20   22     23         13 HIST 4 PRZYR 3  J.ANG/J.ANG 21/20   INF   2 MAT 11 WF  J.ROS 1     D S
O   14     20   22     23         13 J.POL 21 J.POL 11 PRZYR 3 J.ANG 1 WF   EB 4     M B
R   14     20   22     23         13 G.WYCH 20 G.WYCH 11 G.WYCH 21     G.WYCH 1 G.WYCH 4 G.WYCH 3     ET
E   14     20 Zaj. dyd-wyr. 22     23         J.ANG 1 MAT 11 J. POL 21 J.POL 1 J.ROS 4 BIOL 3 Zaj.świetlicowe   M Ł
K                         WF   WF   HIST 4 WF   FIZ 3 J.POL 21 Zaj.świetlicowe Zaj.świetlicowe AH
                            Zaj.ruchowo-sportowe       WDŻR 1:2 3 MAT INN 11 WDŻR 1:2 3 Zaj. Polonistyczne Zaj.przygot.do egzaminu z mat. 21 Zaj.świetlicowe  AS
                                                                                                                                                                          MC
                                                             ML
                                                             AB
Ś                                                       Zaj.świetlicowe AZ
R   14     20   22     23       13 PRZYR 3 MAT 11 WF/INF 2 J.ROS 1 REL 21 GEOG 4    
O   14     20 J.ANG  22     23       13 MAT 11 J.POL 21                     WF/INF 2 REL 3 J.ANG 4 FIZ 1    
D REL 1/2 J.ANG 1/2 14 J.ANG 1/2 REL 1/2 20   22     23       13 J.ANG 4 INF   2 J. POL 21 FIZ 1 J.ROS 3 MAT 11    
A   14     20   22 REL  23   Z.SPORT 13 MUZ 13 REL 20  J.ANG/J.ANG 1, 3 MAT 11 MAT 4 J.POL 21    
    14     20   22 Z.SPORT 23 REL  13  J.POL 21 MUZ 4 MAT 11 TECH 1 WF   REL 3    
                              MAT INN 11 J.ANG 1 REL 4 MUZ/PL 20 J.POL 21 WF J.ANG 3 Zaj.świetlicowe
                             ZAJ.REWAL  11 Zaj.prak-fiz 2             PL/MUZ 20                  J.ANG WF 3 Zaj.świetlicowe
                                                        Zaj.świetlicowe
                                                             
                                                               
                                                        Warsztaty ogólnorozwojowe   Zaj.świetlicowe
C   14     20   22 J.ANG  23       13  MAT  11 J.POL 3 J. POL 21 J.POL 1   Z.ARTYST 20 HIST 4    
Z   14     20   22 REL  23       13 TECH 20 HIST 3 J. POL 21 J.ROS 1 GEOG 4 MAT 11    
W   14     20   22     23       13 REL  20 MAT 11 TECH 4       Z.ARTYST 1 J.POL 21 WF  J.ROS 3    
A   14     20 J.ANG  22     23       22 J.POL 21 WF   MUZ/PL 1 MAT 11 MAT 4              J.ROS WF 3    
R   14     20 REL  22     23 J.ANG    WF   TECH 3 MAT 11 WF   J.ANG 4 J.POL 21    
T REL 1/2 J.ANG 1/2 14 J.ANG 1/2 REL 1/2 20     Pr. z ucz. zdolnym  Akademia z  j.ang     22 PLAST 4 J.ROS 11  J.ANG/WF 21 FIZ 1 WF   J.NIEM 3 Zaj.świetlicowe
E   14   20                       PLAST 11 WF/J.ANG 21 J.ANG 1 J.NIEM 4 Zaj. dyd.-wyr.z fiz.,biol.  Zaj.przy. do egzaminu z geog   Zaj.świetlicowe Zaj.świetlicowe
K                                 WDŻR 1:2/Zaj.dyd-wyr. z j. ros/Zes.wokalny   Zaj.dyd-wyr.z j.ros/ Zes.wokalny   WDŻR 1:2 3 MAT INN 4 Zaj.dyd-wyr.z.j.ang. Zaj.dyd-wyr.z.j.ang.   Zaj. świetlicowe
                                                                    
                                                           
                                                               
                                                             świetlica
P   14   20   22     23       22 PRZYR 3 J.POL 11 J. POL 21 HIST 4 WF   CHEM 1    
I   14   20   22     23       22 WF   WF   HIST 4 J.ROS 3 CHEM 1 J.POL 21    
Ą   14   20   22     23       22  J.POL 21 J.ROS 20 PRZYR 3 J.POL 1 HIST 4 MAT 11    
T   14   20   22     23       22 MAT 11 PRZYR 3 WF/J.ROS 20 TECH 1 J.POL 21 HIST 4  
E   14   20    Pr. z ucz. zdolnym 22     Pr. z ucz. zdolnym  Akademia z  j.ang 22 J.ANG 1 HIST 4 J.ROS/WF 20 MAT 11 BIOL 3 EB 4 Zaj.świetlicowe
K                         J.ROS 21 MAT INN 11 Koło mat 1 WF   J.ANG 4 WDŻR 1:2 3 Zaj.świetlicowe
                           ZAJ.REWAL          LOP 3 INF/Zaj.dyd-wyr.z j.ros 2 Koło chemiczne 1 Zaj. przy.do egzaminu z historii Zaj. przy. do konkursu z mat.   Zaj.świetlicowe
                                                               
                                                                         
                                                                         
                                                             
                               
                     
                     
    Dziecięca Akademia z  j.ang