0 I II III IV V VI Ig IIg IIIAg IIIBg
P - - - - PRZYR J.POL HIST FIZYKA MAT J.POL WF
O - - - - MAT WF J.ROS HIST J.POL FIZYKA HIST
N - - - - WF HIST J.POL J.ROS HIST MAT FIZYKA DZWONKI
I - - J.ANG Z.SPORT J. POL PRZYR REL MAT G.WYCH CHEM MAT 1. 8.00 - 8,45
E -   Z.SPORT J.ANG TECH MAT MAT WF REL J.ANG J.POL 2. 8,55 - 9,40
D         J.ANG J.POL WF/J.ANG INF REL 3. 9,50 - 10,35  
Z         INF 1gr J.ANG J.ANG/WF REL MATzw 4.10.50- 11,35
I                 5.11.45 - 12,30
A                   6.12,35 - 13,20
                7.13,25 - 14,10  
E                   8.14,15 - 15,00
K                      
W - - - - J.ANG REL J.POL J.NIEM GEOG WF J.ROS
T - - - - REL J.POL J.POL GEOG WF/J.ANG J.NIEM CHEM
O - - REL - G.WYCH MAT PRZYR G.WYCH J.ANG/WF J.POL J.NIEM
R - REL - - INF J.ANG WF MAT J.NIEM J.ROS MAT
E - J.ANG - REL MAT Z.SPORT MAT CHEM TECH BIOL J.POL  
K J.ANG 1/2       J.POL PRZYR MATzw J.POL TECH MAT WF  
  REL 1/2       INF1gr CHEM G.WYCH BIOL
            WDR 1:2 WDR KӣKO INF KӣKO INF
               
                 
- - - - WF J.POL J.ANG TECH J.POL MATzw GEOG
R - - - - J.ROS WF MAT J.ANG MAT GEOG INF
O - - - - PRZYR MAT PRZYR J.POL INF/J.ROS J.POL J.ANG
D - - J.ANG - J.POL PRZYR Z.SPORT HIST J.ROS/INF REL G.WYCH H E
A -   REL ZW MAT J.ROS J.POL REL WF/J.ANG WOS/WDR J.ANG M H
            J.ANG J.ROS WF REL J.ANG J.POL A H
            WDR   CHEM WF REL T M
                    I Sz
                  P B
                        M F  
  - - - - WF REL J.POL FIZYKA MAT J.ROS GEOG K S
C - - - - HIST J.POL WF MAT FIZYKA J. POL MAT J Sz
Z - - - - REL WF MUZ/PL BIOL HIST MAT J.ROS D S
W - REL - J.ANG J.POL G.WYCH MAT J.ROS Z.ARTYST WF WOS/WDR M B
A - J.ANG ZW REL MAT HIST G.WYCH WF WOS MUZ/PL J. POL E T
R REL 1/2       TECH MUZ HIST J.POL J.POL HIST Z.SPORT M
T J.ANG1/2             INF2gr WF/J.ANG GEOG ZW GEOG ZW A
E             KӣKO INF   D K
K             MC
                        EJ
P - - - - J.POL MAT J.ANG REL WF/J.ROS GEOG MUZ/PL BB
I - - - - PRZYR PLAST REL MAT J.ROS/WF J.ANG J.POL
- - - - J.ANG J.POL J.POL WF MAT HIST J.ANG
T - - - - MUZ/PL J.ANG WF J.ANG FIZYKA MAT HIST
E -       Z.SPORT INF PRZYR MUZ/PL J.POL WF MAT
K           WDR INF2gr J.POL MUZ/PL J. POL WF
              Z.ARTYST BIOL PO 1:2 PO 1:2
                       
zw