Obrazek

W ramach realizacji projektu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w Stołpiu dn. 29.05.2017r. odbyła się wycieczka do oczyszczalni ścieków w Chełmie. Uczestniczyli w niej uczniowie kl. Igimnazjum. Głównym celem wycieczki było poznanie etapów oczyszczania ścieków. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach laboratoryjnych w pracowni fizyko- chemicznej. Obserwowali sposób wykrywania niektórych pierwiastków w ściekach oraz oznaczanie ilości żelaza w wodzie.  Uczniowie poznali procedury obowiązujące podczas przeprowadzania badań nad właściwościami ścieków „wypuszczanych” z oczyszczalni oraz jakością wody do picia. Zajęcia były także okazją do utrwalenia wiedzy z zakresu znajomości szkła laboratoryjnego oraz umiejętności przeprowadzania doświadczeń chemicznych. Na zakończenie uczniowie obejrzeli pracownię, w której bada się ścieki pod kątem obecności bakterii i oznacza gatunki mikroorganizmów. Udział w wycieczce dostarczył uczniom wiele ciekawych informacji. Opiekunką wycieczki była p. Anita Spyrka oraz dyrektor szkoły- p. Hanna Elak.