SZKOLNY  KONKURS WIEDZY O  ZIEMI

 

REGULAMIN  KONKURSU:

1.   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII,  przebiega w formie indywidualnej.

2.   Konkurs będzie miał formę ustnych pytań zamkniętych i otwartych, sprawdzających wiadomości dotyczące podanych niżej zagadnień (treści).

3.   Zainteresowani uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa do dnia 24 kwietnia 2020r. (piątek) do p. Edyty Koszałki lub p. Anity Spyrki.

4.   Przeprowadzenie konkursu proponowane jest dnia 28 kwietnia (wtorek) o godz. 15.00, przez platformę ZOOM.

5.   Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni oceną cząstkową z wybranego przedmiotu; biologii, geografii lub chemii oraz wpisem (+) Udział/ laureat w konkursie szkolnym.

 

Konkurs obejmuje zagadnienia:

1.    Źródła zanieczyszczeń powietrza i jego skutki (efekt cieplarniany, smog, kwaśne opady, dziura ozonowa)

2.    Sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

3.    Źródła zanieczyszczeń wód i metody ochrony.

4.    Odnawialne i nieodnawialne źródła energii, sposoby oszczędzania energii.

5.    Surowce wtórne, recykling.

6.    Skutki wypalania traw.

7.    Łańcuchy pokarmowe organizmów.

 

                                                      Organizatorki

                                        Anita Spyrka, Edyta Koszałka, Irena Mariańska

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY J