UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA

MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE SZKOLE PODSTAWOWEJ W STOŁPIU I GIMNAZJUM PUBLICZNEMU W STOŁPIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W STOŁPIU

 

         10 października 2014r. odbyła się w naszej placówce  wyjątkowa                        i podniosła uroczystość nadania imienia Marii Skłodowskiej – Curie szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Stołpiu. Naszą uroczystość zaszczycili swą obecnością: w imieniu p. Grzegorza Raniewicza posła na sejm RP p. Jerzy Jaworski dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Przejść Drogowych- radny Miasta Chełm, w imieniu p. Krzysztofa Grabczuka wicemarszałka woj. Lubelskiego

p. Krystyna Szpak- Lipińska dyrektor Medycznego Studium Zawodowego                   w Chełmie, w imieniu p. Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty               p. Anna Dudek - Janiszewska wicekurator, p. prof. Stanisław Michałowski

Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ks. Kanonik Józef Piłat Dziekan Dekanatu Chełm Zachód, ks. Marek Żyszkiewicz proboszcz Kościoła pw. Chrystusa Zbawiciela w Podgórzu, księża Kamil Jóźwiak i Mariusz Wójcik,                       p. Paweł Ciechan Starosta Chełmski, p. Monika Szlagowska kierownik Oddziału Zamiejscowego w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Wiesław Kociuba wójt Gminy Chełm, przedstawiciele Miejskiej Policji w Chełmie,                       w imieniu komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - p. Jarosław Budzyński, p. Janusz Andrzejuk komendant Miejskiej Straży Pożarnej, p. Lucjan Piotrowski wicewójt Gminy Chełm, p. Małgorzata Deneka – Angel kierownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, p. Zofia Ostapiuk skarbnik Gminy Chełm, p. Tadeusz Marek Wolszczak przewodniczący Rady Gminy Chełm, p. Krzysztof Czajka zastępca przewodniczącego Rady Gminy Chełm, p. Bożena Jagiełło radna Gminy Rejowiec, p. Zbigniew Słoniewski radny Gminy Chełm, p. Lech Lepianko dyrektor Biura Obsługi Szkół Gminy Chełm, p. Ryszard Mielniczuk dyrektor Biura Promocji Gminy Chełm, p, Mirosław Mysiak dyrektor Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej, p. Wiesław Klasura dyrektor Referatu Podatków i Opłat, p. Dorota Mazurek dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm, p. Ewa Oborska księgowa Biura Obsługi Szkół, sołtysi, przedstawiciele sponsorów, między innymi: w imieniu p. Andrzeja Trzcińskiego p. Andrzej Laskowski dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego  Antro”, p. Jerzy Rudziński „Partner”, p. Juliusz Barański z żoną „ Fabryka okien i drzwi BAS”, państwo Małgorzata i Marcin Kozikowie Zakład Kamieniarski, państwo Wiesława i Andrzej Pełczyńscy, państwo Agnieszka i Albert Chilimoniukowie Firma BETA – PRIM, państwo Anna i Janusz Szodowie, dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele Rady Rodziców i  SU, rodzice, nauczyciele i pracownicy, emeryci i absolwenci szkoły.

 

 

 

 

 Początkiem tego podniosłego wydarzenia była uroczysta sesja Rady Gminy Chełm, potem o godz. 11:00 msza święta w Kościele pw. Chrystusa Zbawiciela w Podgórzu w czasie której został poświęcony nowy sztandar. Zgromadzeni goście, przedstawiciele rady pedagogicznej, rodzice i uczniowie włączyli się w modlitwę w intencji całej społeczności szkolnej. Następnie od godz. 13:00 uroczystość przeniosła się na teren szkoły. W ogrodzie szkolnym

w asyście gości przewodnicząca Rady Rodziców p. B. Radziszewska  wraz z p. Studzińskim – członkiem Prezydium Rady Rodziców posadzili drzewo pamięci naszej Patronki - klon jawor, oraz odsłonili upamiętniającą ten moment tablicę pamiątkową. Na parterze budynku szkolnego otwarto Gabinet Patronki. Aktu przecięcia wstęgi dokonali: p. Anna Dudek-Janiszewska wicekurator Lubelskiego Kuratorium Oświaty, p. prof.. Stanisław Michałowski rektor UMCS, ks. Kanonik Józef Piłat Dziekan Dekanatu Chełm Zachód, ks. Marek Żyszkiewicz proboszcz Kościoła w Podgórzu,  p. Wiesław Kociuba wójt Gminy Chełm i p. Hanna Elak dyrektor Zespołu Szkół w Stołpiu. Tablicę upamiętniającą dzień nadania szkołom imienia odsłonili jej sponsorzy państwo Małgorzata i Marcin Kozikowie.

 

 

 

 Kolejnym punktem uroczystości była część oficjalna, która odbyła się w sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, wystąpieniu  p. Hanny Elak dyrektora Zespołu Szkół w Stołpiu przewodniczący Rady Gminy Chełm p. Tadeusz Marek Wolszczak odczytał i przekazał na ręce pani dyrektor Uchwałę Rady Gminy Chełm w sprawie nadania imienia Marii Skłodowskiej – Curie szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Stołpiu.

Pan Wiesław Kociuba wójt Gminy Chełm odczytał i również przekazał na ręce pani dyrektor Akt nadania imienia Marii Skłodowskiej – Curie szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Stołpiu. Zgodnie z tradycją zacni goście, sponsorzy, przewodnicząca Rady Rodziców,  przewodnicząca SU Szkoły Podstawowej w Stołpiu i przewodnicząca Gimnazjum Publicznego w Stołpiu, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel pracowników i dyrektor szkoły wbili w drzewiec sztandaru pamiątkowe gwoździe. Następnie sponsorzy przekazali sztandar na ręce p. Hanny Elak dyrektora Zespołu Szkół w Stołpiu. Po złożeniu przyrzeczenia  pani dyrektor przekazała sztandar pocztom sztandarowym, które również złożyły przyrzeczenie. Przy dźwiękach werbli chorąży pocztu sztandarowego zaprezentował sztandar wszystkim zgromadzonym gościom, którzy w tak podniosłej chwili nie kryli wzruszenia.

Nastąpił moment kiedy uczniowie Szkoły Podstawowej w Stołpiu i Gimnazjum Publicznego w Stołpiu złożyli ślubowanie na sztandar. Po tym uroczystym momencie został odśpiewany hymn szkolny. Następnie głos zabrali nasi zacni goście : p. profesor Stanisław Michałowski Rektor UMCS, p. Wiesław Kociuba wójt Gminy Chełm, p. Paweł Ciechan Starosta Chełmski i p. Anna Dudek -Janiszewska.

 

 

 

 

 

 

 

         Kolejnym punktem części oficjalnej było wręczenie honorowych odznak „Gwiazd Szeryfa Praw Dziecka” w ramach III edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. „Szkoła z Prawami Dziecka”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uhonorowali odznakami p. Wiesława Kociubę wójta Gminy Chełm, ks. Marka Żyszkiewicza proboszcza Parafii Chrystusa Zbawiciela

w Podgórzu, p. Lecha Lepianko dyrektora Biura Obsługi Szkół Gminy Chełm,

p. Hannę Elak dyrektora Zespołu Szkół w Stołpiu, p. Dorotę Strzelecką nauczyciela matematyki w Zespole Szkół w Stołpiu oraz p. Józefa Wójcika długoletniego pracownika szkoły.

         Część oficjalną zakończyło wręczenie nagród w konkursach związanych

z postacią Patronki Marią Skłodowską – Curie.

Dedykacja  : 1. miejsce Magda Ciemińska Gimnazjum Publiczne w Stołpiu

                     2. miejsce Katarzyna Zarychta Gimnazjum Publiczne w Stołpiu

                     3. miejsce Diana Studzińska Gimnazjum Publiczne w Stołpiu

Portret:         1. miejsce Anita Szuryga Gimnazjum Publiczne w Stołpiu        

                     2. miejsce Natalia Traczuk Gimnazjum Publiczne w Stołpiu   

                     3. miejsce Aleksandra Radziszewska Gimnazjum Publiczne    

                                                                                  w Stołpiu     

List:              1. miejsce Klaudia Budzyńska Szkoła Podstawowa w Stołpiu

                     2. miejsce Klaudia Kołtun  Szkoła Podstawowa Okszowie

                     3. miejsce Paulina Nowak Szkoła Podstawowa w Stołpiu

           Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna. Uczniowie pierwszych, drugiej i trzeciej klasy Gimnazjum Publicznego w Stołpiu przedstawiając scenki z życia Marii Skłodowskiej i Marii Skłodowskiej – Curie poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Maria Skłodowska – Curie patronem naszej szkoły. Dlaczego? Występ młodych artystów został nagrodzony gromkimi brawami.

           Na zakończenie pobytu w murach Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej

- Curie nasi zacni goście dokonali wpisów w kronice wyłożonej w Gabinecie Patronki.

          Dzień ten był niewątpliwie tym, na który czekała cała społeczność szkolna i który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dla nas wszystkich był to ważny moment, ponieważ staliśmy się swoistą jednostką, która ma swój sztandar,  swój hymn i swoje logo, a przede wszystkim wspaniałych ludzi, którzy wytrwale będą podążać ku wartościom cenionym przez Patronkę Marię Skłodowską – Curie, o czym mówią słowa hymnu szkoły:

    „ My chcemy pracą, trudem zdobywać szczyty, przynosić szkole chwałę i zaszczyty…”