UWAGA!!! Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci!!!

AKCJA ZAKŁADKA!!!

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie ogłasza akcję „Najładniejsza zakładka do książki”.

Książka „…Nie zaginaj rogów, używaj zakładki,

na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki…”

I. Cele:

rozbudzanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci,

rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

doskonalenie sprawności manualnych,

II. Zasady uczestnictwa:

W akcji mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Stołpiu.

Termin akcji: 02.04.2020 r. – 03.04.2020 r.

Każdy uczeń może przesłać dowolną ilość prac, wykonanych w wybranej przez siebie

technice, przeznaczonych do pełnienia funkcji zakładki do książek.

Uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci zakładek.

Prace powinny mieć postać zakładki dwustronnej.

Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: pisaki, ołówek, farby, kredki, pastele, tusz czarny i kolorowy, komputer itp.

Wymiary prac są nieograniczone

Układ rysunku (pion/poziom): dowolny.

Treść i tytuł zakładki: dowolny.

Zakładka powinna zawierać informację o twórcy: imię i nazwisko autora, klasę.

Prace należy przesłać do p. Marzeny Mazurek - Dymczyk w wiadomości prywatnej Messenger do 3 kwietnia.

III. Rozstrzygnięcie akcji:

Na stronie internetowej szkoły oraz biblioteki szkolnej zostanie umieszczona informacja przebiegu akcji oraz galeria wykonanych prac.