Obrazek

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie odbyła się Impreza Folklorystyczna pod hasłem "Z tej Ziemi się wywodzę, ta Ziemia sercu memu bliska…" Patronat nad przedsięwzięciem objęło Starostwo Powiatowe w Chełmie. Podczas uroczystości miał miejsce I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Ludowej Ziemi Chełmskiej, I Powiatowy Konkurs Plastyczny "Z tej Ziemi się wywodzę, ta Ziemia sercu memu bliska…" oraz I Powiatowy Konkurs Kulinarny Kuchnia Regionu „Potrawy wielkanocne naszego domu rodzinnego”. Konkursy adresowane były do młodzieży gimnazjalnej z Chełma i okolicznych powiatów. Szkolną uroczystość zaszczycili dostojni goście, regionalni twórcy i animatorzy kultury: pani Krystyna Igras - poetka, malarka, pani Barbara Oleszczuk - przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, pani Irena Wawerska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Okszowie, pani Janina Koszuta - wieloletni nauczyciel ZSCKR w Okszowie, specjalista w dziedzinie technologii gastronomicznej, pani Violetta Furtak - plastyk, przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie, pani Małgorzata Mamełka - nauczyciel ZSCKR w Okszowie.
Laureaci konkursu recytatorskiego: I miejsce - Michał Prus (ZSO nr 7, opiekun Dorota Terebelska-Burnos), II miejsce - Agnieszka Kogut (ZSO nr1, opiekun Ewa Krzywicka), III miejsce - Mateusz Grzesiuk (ZSO nr 8, opiekun Agata Wojtasiuk), nagrodę specjalną jury przyznało Adriannie Roguckiej (ZSO nr 6, opiekun Ewa Gałka).
Uczennica naszej szkoły Iga Cudak zdobyła wyróżnienie.
     Laureaci konkursu plastycznego: I miejsce - Aleksandra Nowosad (ZSO nr 7, opiekun Edyta Bubiłek-Wójcik), II miejsce – Ilona Łysakowska, (ZSO nr 1, opiekun Renata Kiełbasa), III miejsce - Damian Gugała, (Gimnazjum Publiczne w Dubecznie, opiekun Elżbieta Deczkowska).
Laureaci konkursu kulinarnego: I miejsce - Emilia Gryniuk (Gimnazjum Publiczne w Sielcu, opiekun Ewa Nafalska-Zalewska),
II miejsce - Diana Studzińska (Zespół Szkół w Stołpiu, opiekun Monika Ciszak), III miejsce - Joanna Mielniczuk (ZSO nr 7, opiekun Edyta Bubiłek-Wójcik).
Ponadto w każdym konkursie przyznano wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki. Nagrody wręczali: pani Joanna Wąsowicz - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz dyrektor ZSCKR, pan Bogusław Marczuk.
Podczas uroczystości zaprezentowała się młodzież ZSCKR oraz szkolny Zespół Pieśni i Tańca "Okszowiacy". Słodki poczęstunek przygotowali uczniowie z technikum (technik żywienia i usług gastronomicznych). Nad całością imprezy czuwały: Agnieszka Bartoszuk, Katarzyna Strup, Magdalena Szmit, Edyta Szymczuk, Katarzyna Zaborowska.