Obrazek

INFORMACJE DLA RODZICÓW

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW

KONTAKT DO PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Informacja o pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmie

INFORMACJA DLA RODZICÓW - bezpieczne korzystanie z komputera

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym z dnia 6 maja 2020 r.

WAŻNE INFORMACJE

Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Stołpiu w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Zasady zwrotu podręczników

Zarządzenie 1

Zarządzenie 1

Lista kandydatów przyjętych do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stołpiu

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/21

Zasady dotyczące organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w oddziałach przedszkolnych

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Przerwy w działaniu oddziałów przedszkolnych 2021

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY