W październiku 2002 roku klasa pierwsza Gimnazjum w Stołpiu przystąpiła do realizacji programu 
edukacyjnego  Ślady przeszłości, czyli uczniowie adoptują zabytki .
Jest to program ogólnopolski patronowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Polega on na 
odszukiwaniu przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów śladów przeszłości danego regionu, 
aby móc potem zgłębić okoliczności ich powstania, późniejsze losy i wpływ na historię regionu. Ma 
zachęcić młodzież do lepszego poznania dziejów swej małej ojczyzny. 
 Uczniowie naszej szkoły mieli spory kłopot, który z zabytków otoczyć opieką, a to dlatego, że w 
pobliżu znajduje się wiele ciekawych obiektów. Po burzliwej dyskusji postanowili zaopiekować się 
zaniedbanym i prawie doszczętnie zniszczonym cmentarzem prawosławnym w Podgórzu (dawniej 
Spas). Za cel wyznaczyli sobie odnalezienie pozostałości po dawnych grobach, zabezpieczenie ich i 
opisanie.  
 18 lutego 2003 roku w muzeum chełmskim uczniowie naszej szkoły z rąk pana wójta Wiesława 
Kociuby otrzymali akt adopcji cmentarza w Podgórzu.

Do tej pory uczniowie podjęli następujące działania:

- wychowawczyni klasy p. Anna Śnieg zorganizowała spotkanie z regionalistą p. Konstantym 
Prożogo na temat historii wsi Podgórze   Spas, kościoła oraz cmentarza,
- uczniowie z pomocą rodziców 
uporządkowali teren cmentarza,
- wykonana została 
dokumentacja fotograficzna, dokładny plan oraz dokładna 
inwentaryzacja obiektów zachowanych na terenie cmentarza.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Ewidencja cmentarza wykonana przez BBiDZ w Chełmie w 1980 roku była bardzo 
niekompletna (wykazała tylko siedem nagrobków, a według naszych badań wykonanych 23 
lata później na cmentarzu w Podgórzu znajduje się 28 grobów)
 
          Zwracamy się z prośbą o kontakt do wszystkich osób, które mogą udzielić informacji o cmentarzu 
prawosławnym w Podgórzu. Interesuje nas wszystko: historia cmentarza, informacje o osobach tam 
pochowanych i ich losach, fotografie i inne pamiątki.
Prosimy o kontakt na adres: Zespół Szkół w Stołpiu 
                                             Kolonia Nowosiółki 55 22-151 Staw 
                                             Tel. 082 5697225
                                             e-mail: 
stolpie@poczta.onet.pl