Obrazek

 

 

STOŁPIE W HISZPANII

W dniach 6-11 maja 2019 roku, dwoje nauczycieli Dorota Strzelecka i Monika Studzińska oraz pięcioro uczniów Justyna Wiśniewska, Monika Radziszewska, Kamil Wróbel, Wiktor Sosiński i Michał Chilimoniuk z klas VIII SP i III gimnazjum wzięło udział w kolejnej projektowej mobilności w ramach partnerskiego projekAtu programu Erasmus+,  Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”, pod nazwą: „The Sun and the Blue”.

Spotkanie to odbyło się w mieście Denia, w Hiszpanii w szkole Pou de la Mountanya.

Celem wizyty była wspólna realizacja, wraz ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami, zadań  modułowych wpisanych w projekt programu Erasmu+. Każdy uczestnik miał możliwość aktywnego  partycypowania w grach tradycyjnych i sportach zespołowych.

Razem z przedstawicielami z Polski w realizacji zadań uczestniczyli również nauczyciele i uczniowie z Hiszpanii, Włoch, Łotwy i Grecji.

Oprócz spotkań roboczych delegacje miały także okazję wizyty w lokalnym urzędzie oraz uczestniczenia w lekcjach, mogąc w ten sposób poznać warsztat i metody pracy hiszpańskich kolegów oraz atmosferę nauczania w hiszpańskiej szkole.

Aspektem kulturowym objętym programem mobilności były wyprawy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z głównymi atrakcjami turystycznymi w Denii a także w Walencji.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej-Curie, pani Monika Studzińska.