Obrazek

 

STOŁPIE W GRECJI

 

W dniach 17-21 lutego 2020 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stołpiu pod opieką nauczycieli wzięli udział w kolejnej mobilności w ramach partnerskiego projektu programu Erasmus+, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” pod nazwą: „The Sun and the Blue”.

Spotkanie to odbyło się w mieście Smynthi, w Grecji, w szkole Gymnasio Smynthis.

Celem wizyty była realizacja wraz ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami, zadań modułowych wpisanych w projekt programu  Erasmus+, tym razem było to przygotowanie i przedstawienie musicalu.

Razem z przedstawicielami z Polski w realizacji zadań uczestniczyli również nauczyciele i uczniowie z Hiszpanii, Włoch, Łotwy i Grecji.

Aspektem kulturowym objętym programem mobilności były wyprawy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z głównymi atrakcjami turystycznymi w Xhanti oraz Kavali.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej-Curie pani Monika Studzińska.