DZWONKI

 

1. 8.00- 8.45

2. 8.55- 9.40

3. 9.50-10.35

4. 10.50-11.35

5. 11.45-12.30

6. 12.40-13.25

7. 13.35-14.20

                 8. 14.30-15.15

Obrazek