Obrazek

Dzień Praw Dziecka w Szkole Podstawowej w Stołpiu

im. Marii Skłodowskiej – Curie

19 listopada 2019 roku po raz kolejny obchodziliśmy w Polsce Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W tym dniu uczniowie z klasy V z wychowawczynią Marzeną Mazurek – Dymczyk, która pełni w naszej szkole funkcję Rzecznika Praw Ucznia, przygotowali przedstawienie o Smerfach, w którym poruszyli kwestie m.in. tolerancji, równego traktowania, zgody. Młodzi artyści pokazali, jak w atmosferze wzajemnej życzliwości można rozwiązywać problemy, uczyć się i bawić. Niezwykle cenna była obecność na widowni rodziców, dziadków oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.

Dzień Praw Dziecka ma przypominać wszystkim dorosłym, że każde dziecko ma prawo, zapisane w Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka do tego, aby było otoczone miłością i było wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy z prawem do odpoczynku i zabawy.

Dzień Praw Dziecka zostanie na stałe wpisany w kalendarza uroczystości obchodzonych w Szkole Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej – Curie.