Obrazek

Stołpie z Niepodległą

W dniu 13. 11. 2018 r. Szkole Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej- Curie odbyła się uroczystość poświęcona obchodom 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Była ona jednym z wielu wydarzeń zaplanowanych w szkolnym projekcie „Niepodległa łączy”, którego koordynatorami są p. Magdalena Laskowska i p. Marzena Mazurek – Dymczyk. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły p. Hanna Elak, która serdecznie przywitała wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczność lokalną, zaproszonych gości, m.in: p. Lecha Lepianko, dyrektora Biura Obsługi Szkół w Pokrówce, p. Tadeusza Szachoń, przedstawiciela rodziców, p. Brygidę Jańczuk, przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Stołpiu, przedstawiciela Nadleśnictwa Chełm, p. Grzegorza Niemczyka. Dzień rozpoczął się od nietypowej lekcji historii przeprowadzonej przez p. Dorotę Bidę, adiunkta Muzeum im. Witolda Ambroziewicza w Chełmie. Pani adiunkt opowiedziała uczniom ciekawostki dotyczące związków Józefa Piłsudskiego z Chełmem. Następnie ogłoszono wyniki konkursów w ramach szkolnego projektu „Niepodległa łączy” oraz projektu ekologicznego „Ekologia w Szkole Podstawowej w Stołpiu”. Kolejnym punktem było odsłonięcie „Ławki Niepodległości”, ufundowanej przez państwa Małgorzatę i Marcina Kozików, a także tablicy pamiątkowej przy posadzonym w maju Dębie Niepodległości. Część artystyczną zakończył montaż słowno- muzyczny oraz uroczysta msza, pod hasłem „Wolność jest nam dana ale i zadana” w Kościele Parafialnym w Podgórzu. Ostatnim punktem tego dnia był II Bieg Niepodległości dla Wolności, ulicami Janowa i integracyjne ognisko w świetlicy w Janowie. Uroczystość przygotowali nauczyciele: p. Karolina Chorąży, p. Andrzej Hadam, p. Magdalena Laskowska i p. Iwona Szafraniec. Był to niezapomniany dzień integracji, w którym uczniowie zdobyli nową wiedzę, przeżyli wiele ciekawych chwil, emocji i radości.