Obrazek

COVID—19

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ, BOISKA I SZATNI ORAZ TERENÓW PRZYSZKOLNYCH

 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 REGULAMIN DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH NAUCZYCIELI

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STOŁPIU

SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE W OKRESIE PANDEMII COVID –19

SZKOLNY SYSTEM PRACY NA ODLEGŁOŚĆ