Obrazek

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Stołpiu

Małgorzata Mielniczuk

Wytyczne przeciwepidemiczne

Głównego Inspektora Sanitarnego

Koronawirus

w pytaniach i  odpowiedziach.

Spot

„Bezpieczna szkoła”

Aplikacja  ProteGO Safe

List Ministra Edukacji Narodowej

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu.