Obrazek

Szkoła Podstawowa w Stołpiu przystąpiła do realizacji XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę," - dot. edukacji w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w roku 2020/2021. Programy dot. profilaktyki antynikotynowej.

"Czyste powietrze wokół nas"   - oddział przedszkolny

"Nie pal przy mnie proszę"        - klasy I-III

"Bieg po zdrowie"                      - klasa IV

"Znajdź właściwe rozwiązanie" - klasy V-VIII