Obrazek

Powrót uczniów I-III

 

Uczniowie klas I-III po powrocie do szkoły ze zdalnego i hybrydowego nauczania utrwalają i powtarzają nabytą wiedzę poprzez różnego rodzaju wyjścia, wycieczki, prace w grupach oddziałowych, zięcia w terenie – badania przyrodnicze, gry terenowe. Uczniowie rozwijają swoje zdolności plastyczne i techniczne, muzyczne i teatralne wykonując ciekawe prace tematyczne. Często biorą udział w konkursach, zdobywając zaszczytne miejsca. Bardzo chętnie biorą udział w różnych projektach, które dają im szansę wykazania się, zaprezentowania swoich mocnych stron oraz rozwijają umiejętność komunikowania się.