ObrazekNagrodzone prace

Kategoria:  I

dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III

KategoriaII - uczniowie klas IV-VIII

GMINNY KONKURS FOTGRAFICZNY
,,KWIATKI Z MOJEJ RABATKI"

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej