Obrazek

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

Egzamin ósmoklasisty— ważne zmiany

 Próbny egzamin ósmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym  2020/2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu.