Obrazek

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

Postanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 r. i okoliczności jej uchwalenia różnie bywały oceniane przez historyków i publicystów. Niezależnie od tego, Święto 3 Maja przetrwało w pamięci zbiorowej Polaków, łącząc nas szczególnie w momentach przełomowych. Sama Konstytucja z aktu prawnego stała się symbolem historyczno-narodowym. Kolejne rocznice jej uchwalenia były okazją do zamanifestowania wolności narodu względem obcej władzy, czy suwerenności społeczeństwa wobec rządzących. Wielokrotnie powracały słowa z końca XVIII w.: "Nasze wolności są zagwarantowane; jesteśmy wolnym i niepodległym narodem; zrzuciliśmy więzy niewoli i złych rządów".

  Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje jednocześnie do życia w społeczeństwie. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obyczajów oraz kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.

Dla młodego pokolenia istotne jest krzewienie uczuć, z których po latach narodzi się prawdziwy patriotyzm. Można to czynić na wiele różnych sposobów. Problematykę patriotyczną przybliżają dziecku pewne wizualne symbole i znaki.

Zbliżająca się rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja skłoniła nas do podjęcia edukacyjnych działań zdalnych. Uczniowie ubrani w stroje galowe, wysyłali zdjęcia z flagą. Następnie zebraliśmy je i stworzyliśmy kolaż, umieszczony na stronie szkoły. Do akcji, promującej zachowania patriotyczne, przyłączyli się również nauczyciele.

Wykorzystaliśmy twórczy potencjał uczniów, aby  rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej, umożliwiał kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych i politycznych, kształtujących więzi z krajem ojczystym. Dlatego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wirtualnej akademii poświęconej obchodom 230 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA. 

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie klas siódmych zaprezentowali kolegom krótką historię tworzenia konstytucji, wzbogaconą recytacją patriotycznych wierszy. Aktywny udział uczniów naszej szkoły, w tej niecodziennej w tym roku oprawie uroczystości, potwierdził, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia.